MARKNADSLEDANDE KONDENSFRITT SOLSKYDDSGLAS

ConverLight® Static

EN NY VINKLING PÅ STATISKA GLAS

ConverLight® Static

ConverLight Static är marknadens bästa statiska solskyddslösning. Den patenterade lösningen ger en mycket bra värmeisolering i kombination med en utmärkt värmeblockering. På vintern motverkar glaset kallras på ett effektivt sätt.
Mycket enkelt att integrera vid renovering av befintliga byggnader och kan enkelt kombineras med exempelvis självrengörande, extra klart, ljudreducerande, säkerhet och brandglas.
ConverLight Static har upp till 40% lägre direkt soltransmittans i normal användning än motsvarande konkurrerande produkter på marknaden, trots likvärdigt ljusinsläpp. Detta är ett bra mått på produktens upplevda komfort.
 • Energibesparingar upp till 40%
 • 50% ljustransmission
 • Reducerat koldioxidfotavtryck
 • Jämnt och behagligt inomhusklimat
 • Tillgång till dagsljus och utsikt
 • Antikondensskydd
 • Alla former och storlekar upp till 3 x 6 m

Kundprojekt

Västerås Stift

ConverLight Static bidrog till ökad inomhuskomfort, utan att förlora den arkitektoniska designfriheten.
 • Perfekt inomhusklimat
 • Ökad komfort
 • Enrgi- och kostnadseffektivt
 • Minskad klimatpåverkan

ConverLight® Static bäst egenskaper

Nytt och bättre sätt att ange prestanda för fasadglas

Professor Claes G. Granqvist (Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet) presenterade ny glaskunskap för energieffektiva byggnader vid Society of Vacuum Coaters’ TechCon 2019 i Long Beach, USA. Dagens standarder för att bestämma prestanda för fasadglas bygger på mätningar och beräkningar för solstrålning vinkelrätt mot glaset trots att solstrålningen sällan eller aldrig träffar glaset vid denna vinkel.
ChromoGenics och Ångströmlaboratoriet har utvecklat en ny metod för att karaktärisera glasets egenskaper. Denna visar att fasadglas kan ha olika prestanda beroende på konstruktionen och att egenskaperna kan vara upp till 35% bättre än vad som framkommer från mätningar vid vinkelrätt solinfall. ConverLight Static uppvisade de bästa egenskaperna.

Mycket god värmeisolering

Bilderna visar ett äldre tvåglasfönster i jämförelse med ett ConverLight Static från utsidan, bilden tagen med värmekamera, vid en utomhustemperatur av -24°. Väggen är av äldre modell och håller en temperatur av ca. -15° pga. läckage.
ConverLight Static (längst upp på bilden) håller i princip samma temperatur som utomhustemperaturen, visar på ett mycket litet läckage. De äldre tvåglasfönstren läcker enormt mycket och ytan på dessa glas håller en temperatur av några få minusgrader.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter