ChromoGenics ökar produktionskapaciteten för att möta efterfrågan.

ChromoGenics har på ett halvår fördubblat kapaciteten på produktionsenheten i Uppsala för att möta en allt större efterfrågan, samtidigt som kostnaderna sänkts. Under förra veckan nåddes nytt all-time-high i produktionen.

Under 2018 genomfördes ett antal investeringar i produktionsutrustning och produktionsmetoder för att säkra kvalitet och kapacitet. I och med en allt större efterfrågan har ChromoGenics också utökat antal anställda i produktionen från fem till tolv operatörer samt räknar med att inom kort rekrytera ytterligare fyra personer. Man planerar även att sätta in ett andra skift.

”Våra investeringar har varit nödvändiga för att säkra en kvalitet av högsta klass och bädda för ytterligare en ökning av efterfrågan på marknaden. Vi har nu lagt grunden för att kunna producera över 10.000m2glas under 2019, vilket är mer än en fördubbling av kapaciteten jämfört med för ett halvår sedan”, säger COO Micael Hamberg.

Fabriken i Uppsala går för högtryck och den ökade volymen ger också effekt på kostnadsmassan då de fasta kostnaderna kan fördelas över allt större volymer.

”Vi märker tydligt av den allt större efterfrågan på våra produkter. I vecka 6 slog vi våra produktionsmål och under två dagar satte produktionen nytt all-time-high”, säger produktionschef Niklas Lundberg.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com 

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter