Stort intresse för ChromoGenics seminarium med fokus på hållbarhet

ChromoGenics AB (publ) välkomnade idag gäster från fastighetsbranschen till Dynamic Glass Academy, ett seminarium om energieffektivitet och komfort i byggnad med fokus på hållbarhet.

ChromoGenics bjöd in ett antal kunder och intressenter inom fastighetsbranschen till Dynamic Glass Academy, ett återkommande seminarium med syfte att lära och dela erfarenheter kring trender inom energieffektivitet och komfort för byggnader och hur motsvarande upphandlingar av komponenter och system kan göras så effektiva som möjligt. Ett antal gästföreläsare presenterade det senaste inom hållbarhetstrender, energieffektivitet och klimatskydd i byggnader och offentlig upphandling av miljöteknik. Eventet avslutades med en rundvandring i den högteknologiska produktionsanläggningen för ConverLight™ dynamiska glas.

“Vår produkt ConverLight™ förser byggnader med dynamiska sol- och klimatskydd, vilket bidrar till förbättrad energieffektivitet och inomhuskomfort samt ger goda förutsättningar för miljöcertifiering av fastigheter, vilket är högt på agendan idag för att uppnå de europeiska miljömålen om att reducera koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020. Med vårt seminarium idag vill vi sprida information om tillhörande aspekter att beakta och lära av varandra kring hållbarhet.” säger Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics.

“Det var givande att delta på detta seminarium, då koncept med ökad energieffektivitet och inomhuskomfort är helt rätt i tiden. Framförallt då marknadstrenden går mot mer glas i byggnad. Det ska bli intressant att följa ChromoGenics utveckling,” säger Mikael Rhodin, Prescription Sales Manager på Sapa Building Systems, som besökte Dynamic Glass Academy hos ChromoGenics.

”Det är stärkande att se entusiasmen bland arkitekter, fastighetsbolag, energikonsulter och övriga intressenter här idag. Det är tydligt att ConverLight™ dynamiska glas ligger helt rätt i tiden för en mer hållbar framtid” sammanfattar Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics

Kontakt:
Thomas Almesjö, CEO
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter