Skellefteås kommun satsar på energibesparing och har valt ChromoGenics dynamiska glas till Baldergymnasiet i Skellefteå

ChromoGenics AB (publ) har färdigställt driftsättning av ConverLight™ dynamiska glas vid Baldergymnasiet i Skellefteå. Skellefteå kommun är tidigt ute med satsning inom ny teknik för hållbar byggnation med bättre energibesparing och inomhuskomfort. Projektet startades under 2016.

ChromoGenics ingick avtal under 2016 att leverera ConverLight™ dynamiska glas till Baldergymnasiet i Skellefteå. Projektet innefattade både ett ombyggnadsprojekt och ett utbyggnadsprojekt. ConverLight™ förser byggnader med effektivt reglerbart solskydd, vilket bidrar till förbättrad energieffektivitet och inomhuskomfort samt ger goda förutsättningar för miljöcertifiering av fastigheter.

“Vi är stolta över att få vara en del av detta projekt med fokus på miljö och hållbarhet,” inleder Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics. “Vår produkt ConverLight™ kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden bibehålls. Detta resulterar i energibesparingar och höjer komfort och välbefinnande hos människor som vistas i byggnaden. Dessutom bidrar ConverLight™ till lägre underhållskostnader samt miljöcertifiering av byggnader, vilket är högt på agendan idag för att uppnå de europeiska miljömålen om att reducera koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020. Det är inspirerande att Skellefteå kommun är med i ett tidigt stadie med en tydlig agenda för en mer hållbar framtid” sammanfattar Thomas Almesjö.

“Vi vill erbjuda elever och lärare moderna och attraktiva lokaler att vistas i. ConverLight™ dynamiska glas valdes för att säkra energibesparing, och för att förebygga eventuella investeringar i kylanläggning för fastigheten. ConverLight™ bidrar till förhöjd inomhuskomfort och därmed kan effektiviteten och arbetsmiljön för elever och lärare förbättras. Under vinterhalvåret kan ConverLight™ konfigureras så att dagsljus och värmeinstrålning från solen möjliggörs. Vidare beräknar vi att ConverLight™ dynamiska glas kommer att minska våra underhållskostnader jämfört med de exteriöra solskydd vi tidigare använde oss av,” säger Robin Söderlund, Fastighetsförvaltare, Support och Lokaler, Skellefteå Kommun.

“Vi satsar på en hållbar framtid där strategiska teknikval såsom ConverLight™ möjliggör signifikanta framsteg. Detta är en del av ett större EU projekt, RESSEPE, inom energieffektivitet som pågår inom vår kommun,” avslutar Gustaf Ulander, Internationella enheten, Skellefteå Kommun.

För mer information, se video: Baldergymnasiet i Skellefteå kommun 

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com
 

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. http://www.chromogenics.com 

Om Skellefteå kommun
Skellefteå växer. Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett. Näringsliv, privatpersoner, allmännytta och kommun hjälps åt att bidra till den största byggboom vi har upplevt i Skellefteå på över 20 år. Allt i samklang med vår strävan efter att vara 80 000 invånare år 2030. En del i utvecklingen är också att förändra och anpassa befintliga byggnader till nya användningsområden, och ny teknik. Baldergymnasiet har genomgått en stor renovering, om-, och tillbyggnad som en del av gymnasieomvandlingen i Skellefteå. http://www.skelleftea.se

Om projektet RESSEEPE
Projektet är finansierat av EUs sjunde ramprogram, inom området energieffektiva byggnader. Syftet är att visa på nya sätt att göra befintliga offentliga byggnader mer energieffektiva, både genom planering av insatserna och genom att använda ny teknik. På Baldergymnasiet används nya isoleringstekniker, dynamiska glas och energisnål LED-belysning. I det internationella projektet RESSEEPE har 25 partners i 10 olika länder samarbetat, och insatser genomförs på tre platser i Europa – Skellefteå, Coventry och Barcelona.
http://www.resseepe-project.eu

Kontakt:
Gustaf Ulander, Utvecklingsledare, Samhällsutveckling, internationella enheten, Skellefteå Kommun

Tel: +
46 70 238 4640
E-mail: gustaf.ulander@skelleftea.se


Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter