Problem med sputtrad film ger minskad omsättning, bekräftar vikten av egen sputtringskapacitet

Som kommunicerats i Q2 rapporten har ChromoGenics haft stora kvalitetsproblem från en underleverantör av sputtrad film ämnad för våra dynamiska glas under vår och sommar 2019. Dessa problem låg till grund för styrelsens beslut att investera i egen sputtringskapacitet våren 2019.

Kvalitetsproblemen som varit maskin-och processrelaterade hos vår underleverantör, har efter stora ansträngningar i nära samarbete med vår leverantör minskat i omfattning efter sommaren och är nu på rätt väg men vår egen utleverans lider fortsatt av dessa förseningar. Detta innebär att leverans av inneliggande kundorder av dynamiska produkter försenats och att våra intäkter från detta förskjuts i tiden. Problemen har också inneburit ett lågt utnyttjande av vår produktionskapacitet i Uppsalaanläggningen. Försenade leveranser till kunderna har även påverkat vår möjlighet till nyförsäljning i närtid.

Vi räknar därför med att omsättningen under 2019 landar på 45-50 Mkr mot den i våras kommunicerade 80 Mkr, vilket även påverkar på vår likviditet. Vidare har existerande behov av omleveranser som vi tidigare kommunicerat, i samråd med kund, senarelagts till sommaren nästa år.

För våra övriga produkter jobbar vi som tidigare på med oförändrad målsättning och med egna sputtermaskiner på plats (som nu är under installation i Uppsala) skapar vi förutsättningar för långsiktig tillväxt och leveranssäkerhet. Våra maskiner blir skräddarsydda för våra dynamiska produkter och säkerställer därmed kvalitet och prestanda. Vi ser ett allt större intresse för våra produkter samt att pris och prestanda ligger helt rätt i tiden. Med en begränsad produktionskapacitet under resten av året tar vi nu sikte mot kraftigt ökade volymer under 2020.

Följ oss och utvecklingen av vår nya världsunika fabrik på https://www.chromogenics.com/sv/nya-fabriken/ och se hur vi skapar grunden för en glasklar produkt och ett världsunikt miljöbolag.

The Performance Glass Pioneers

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl 01:00 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.  http://www.chromogenics.com 

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter