ChromoGenics tredubblar sin offertstock

Efterfrågan på ChromoGenics glasprodukter har ökat kraftigt under 2019. I januari var offertvolymen 120 MSEK. Den 4 juni har företaget aktiva kundofferter på 331 MSEK.

ChromoGenics har under senaste året förändrat och utökat säljorganisationen samt även breddat och förbättrat kunderbjudandet. Detta ligger bakom ChromoGenics stora tillväxt i offertvolym; från 120 MSEK i januari till 331 MSEK i juni.

Tidsperioden från offert till order är mellan 6 månader och 2 år beroende på projektets art. Det är kortare cykel på ombyggnadsprojekt jämfört med nybyggnationer. ChromoGenics offertstock innehåller en bra mix mellan dessa bägge projekttyper.

Hittills har drygt 80% av offerterna lett till en order och ChromoGenics förhoppning är att detta fortsätter vara fallet.

”Det är mycket glädjande att våra säljinsatser ger ett så bra resultat. För att klara tillväxten behöver vi dock säkra upp vår kapacitet och säkerhet i leveranserna. Redan vid dagens volymer är vi ansträngda i leveransförmågan och har behövt gå upp till två skift. Det är därför mycket värdefullt att vi genomför det förvärv av sputtringsmaskiner som tidigare utannonserats. Inköp av de här state of the art-maskinerna ger oss nödvändigt kapacitet inom 6 månader jämfört med 18 till 24 månader om vi beställt nya maskiner. Det var en möjlighet som dök upp vilket vi är mycket tacksamma för”, säger ChromoGenics VD Jerker Lundgren.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com 

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter