ChromoGenics söker ny VD

Styrelsen för ChromoGenics AB och VD Jerker Lundgren har kommit överens om att Jerker Lundgren avgår som VD och att bolaget påbörjar en process att rekrytera en efterträdare. Jerker Lundgren kvarstår fram till att en ny VD rekryterats.

ChromoGenics har genomfört en omfattande utvecklingsprocess mot ett renodlat Clean Tech-bolag, baserat på ursprunglig forskning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och har sedan 2016 drivit kommersialisering av bolagets produkter. Bolaget har arbetat med en extern leverantör av sputtrad film (plastfilm belagd med molekyltunna skikt). Återkommande brister i levererad film har inneburit störningar i bolagets slutprodukt. Bolaget möter dock, genom ett positivt bidrag till energieffektivisering och inomhusklimat, ett stort intresse från fastighets- och byggbranschen.

ChromoGenics genomgår sedan hösten 2019 en omställning av verksamheten baserad på egen investering i maskinkapacitet för sputtring och har därmed förutsättningar att säkerställa full egen kvalitetskontroll och systematisk förbättring av sputtrad film för laminering i glas. ChromoGenics kommer med den genomförda investeringen att förfoga över en betydande kapacitet för sputtring av tunna skikt, även för andra kommersiella tillämpningar än laminering i glas.

Inför fortsatt produktutveckling och kommersialisering har styrelsen i ChromoGenics beslutat att en ny VD behöver tillföras. Fokus är att inom ramen för stabil industriell kvalitet uppnå ett ökat utnyttjande av bolagets stora maskinkapacitet och på ett avgörande sätt öka ChromoGenics omsättning och uppnå positivt resultat.

Styrelsen tackar Jerker Lundgren för hans insatser under omställningsprocessen samt ett gott arbete med kommersialiseringen av ChromoGenics teknik, säger Johan Hedin ordförande.

Kontakt
Johan Hedin, Styrelseordförande, 070-211 08 56
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef, 070-549 76 44
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl 08:55 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Release

Fler pressmeddelanden

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter