ChromoGenics ser ökande efterfrågan på marknaden och har utsett Mats Hellman till chef för affärsutveckling

ChromoGenics AB (publ) accelererar affärs- och partnerrelationer med anledning av den ökande efterfrågan på ConverLight™ dynamiska glas för solskydd. Mats Hellman har utsetts till chef för affärsutveckling. Mats tillför omfattande erfarenhet från snabbväxande verksamhet och industriell expertis till ChromoGenics.

Mats har haft ett flertal chefspositioner både i Sverige och internationellt och etablerat, drivit och utvecklat globala affärer i multikulturella miljöer.

”Vi är glada att ha Mats med oss att driva vår affärsutveckling. Mats är en entreprenör som har en lång, bred och framgångsrik industriell bakgrund, säger Thomas Almesjö, VD för ChromoGenics. ”Vi är nu i en spännande kommersialiseringsfas och med sin omfattande erfarenhet kommer Mats att accelerera vår utveckling av verksamheten till nya nivåer, inklusive strategiska partnerskap, för att stärka ChromoGenics marknadsposition”.

ChromoGenics ökar nu sin produktion för att möta den snabbt ökande efterfrågan på ConverLight™ dynamiska glas. Mats kommer i sin roll inom affärsutveckling främst att stödja bolagets försäljnings- och marknadsaktiviteter.

”Jag ser med stor entusiasm på möjligheten att få bidra till ChromoGenics kommersiella expansion säger Mats Hellman. ”ConverLight™ dynamiska glas för solskydd tillför ett stort hållbarhetsvärde för byggnader runt om i världen med tanke på behovet av optimerad energieffektivitet och inomhuskomfort. Jag ser fram emot att bidra till ChromoGenics framgångsresa, sammanfattar Mats.

Kontakt:

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 
http://www.chromogenics.com

Kontakt:
Thomas Almesjö, CEO
Susanne Andersson, CFO & Head of Communication
Tel: +46 18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com


Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter