ChromoGenics rekryterar VD

Leif Ljungqvist tillträder den 17 augusti 2020 som VD för ChromoGenics med sikte på en period fram till halvårsskiftet 2021. Bolaget kommer samtidigt att inleda rekrytering av efterträdande VD.

Leif Ljungqvist är född 1953, är civilekonom och har omfattande erfarenhet från exekutiva roller och som styrelseordförande och -ledamot i olika teknikbolag, bl a chef för ICT-divisionen inom det svenska forskningsinstitutet RISE, styrelseordförande i Ynvisible Interactive Inc noterat på Toronto Stock Exchanges Venturelista och styrelseordförande i det tidigare listade Strand Interconnect AB.

”Jag ser fram emot uppgiften att tillsammans med alla kompetenta personer i ChromoGenics skapa ett avstamp för ökad omsättning och positivt resultat i ChromoGenics. Egen maskinkapacitet in-house ger förutsättningar för stabil industriell kvalitet och betydande volymtillväxt inom såväl fastighets- och byggbranschen som andra kvalificerade avsättningsområden för sputtrad film”, säger Leif Ljungqvist.

”Jag är glad att vi så snabbt kunde rekrytera en ersättare till Jerker Lundgren, som också kommer att stå till ChromoGenics förfogande under en övergångsperiod. Arbetet med att utveckla ChromoGenics till ett framstående CleanTech-bolag kan nu fortsätta med oförminskad kraft”, säger Johan Hedin ordförande.

Kontakt
Johan Hedin, Styrelseordförande, 070/211 08 56
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef, 070/549 76 44
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 08:55 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Release

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter