ChromoGenics order på dynamiska glas till Energimyndighetens nya huvudkontor levererad

ChromoGenics AB (publ) har slutfört tidigare tecknad order och levererat dynamiska glas till Energimyndighetens nyligen invigda huvudkontor i Eskilstuna. ChromoGenics dynamiska glas, som har installerats i entrén till det nya huvudkontoret, kommer att bidra med ökad energieffektivitet och inomhuskomfort.

ChromoGenics har under tredje kvartalet levererat och installerat ConverLight™ dynamiska glas till Energimyndighetens nya huvudkontor i Eskilstuna, vilket invigdes i dagarna. Ett före detta metallgjuteri har förvandlats till ett aktivitetsbaserat kontor, helt anpassat efter Energimyndighetens verksamhet.

“Vi fokuserar på att skapa energismarta lösningar med att använda ny teknik. Till vårt huvudkontor i Eskilstuna har stor vikt lagts på energieffektiva val av material och system. Vi tänker på hela livscykelanalysen vid val av teknik och material. Vårt kontor ska vara modernt, trivsamt och med hög energieffektivitet,” inleder Kerstin Jansson som var projektledare inom Avdelning administration och utveckling på Energimyndigheten. “ConverLight™ dynamiska glas valdes för dess energieffektivitet och inomhuskomfort. Detta är en mycket bra solskyddslösning eftersom miljö och hållbarhet står högt på vår agenda,” avslutar Kerstin Jansson på Energimyndigheten.

“Vi är stolta över att få vara en del av detta mycket prestigefulla uppdrag som haft fokus på hållbar byggnad och energismarta lösningar,” inleder Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics. “Det är inspirerande att få samarbeta med verksamheter som ligger i framkant gällande nyteknik inom energieffektiva lösningar. Vår produkt ConverLight™ kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden bibehålls. Detta resulterar i energibesparingar samt höjer komfort och välbefinnande hos människor som vistas i byggnaden. Dessutom bidrar ConverLight™ till miljöcertifiering av byggnader, vilket är högt på agendan idag för ansvarsfulla verksamheter som har åtagit sig att medverka till att uppnå de europeiska och globala miljö- och hållbarhetsmålen. ” sammanfattar Thomas Almesjö.

Kontakt:
Thomas Almesjö, CEO
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com

Om Energimyndigheten
Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet). Vi får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. I regleringsbreven står bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter. Uppdrag kan också komma från andra departement.

Kontakt:
Kerstin Jansson, Avdelning administration och utveckling
Tel: +46 (0)16 544 20 00
http://www.energimyndigheten.se

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter