ChromoGenics mötte stort intresse för ConverLight™ under första dagen av det globala branschforumet, Glass Performance Days

Det största och viktigaste forumet för glasindustrin, Glass Performance Days (GPD), arrangeras i år den 28 – 30 juni i Tammerfors, Finland. Under forumet utbyts kunskaper och erfarenheter samtidigt som de senaste forskningsresultaten inom glasindustrin presenteras och diskuteras. ChromoGenics AB (publ) deltar för att sprida kunskap om teknologin bakom sitt patenterade dynamiska glas för solskydd ConverLight™ och dess kundfördelar.

Onsdagen den 28 juni 2017, öppnades dörrarna för GPD, glasindustrins viktigaste forum i finska Tammerfors. Konferensen samlar alla relevanta intressenter inom glasindustrin. Syftet är bland annat att skapa en plattform där globala nätverk etableras och kan växa, erfarenheter och forskningsrön utbyts samt att möjliggöra konkreta affärsmöjligheter för deltagarna.

“Det är tydligt att vår produkt är helt rätt i tiden. När vi berättar om fördelarna med ConverLight™ för aktörer inom den växande marknaden av byggprojekt som efterfrågar ökad flexibilitet, designfrihet kombinerat med kostnads- och energieffektivitet får vi en mycket positiv respons, säger Greger Gregard, Utvecklingschef på ChromoGenics.

ChromoGenics deltar på GPD för att sprida insikt om fördelarna med bolagets patenterade teknologi för dynamiska glas, ConverLight™. Under den första dagen av GDP har ett stort intresse visats för det dynamiska solskyddet som har ett flertal fördelar för både inomhusklimatet och för miljön.

”Det här är ett mycket bra tillfälle för oss att presentera vår unika teknologi. Det har redan varit flera intressanta möten och det är spännande att vara del av en bransch där framtidstron spirar bland alla deltagarna. Vi tar helt enkelt tillfället i akt att etablera nya och fördjupa befintliga relationer med relevanta beslutsfattare och affärspartners”, sammanfattar Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics deltagandet i årets GDP.

Om GPD
Glass Performance Days (GPD) är ett forum för utveckling av den globala glasindustrin genom utbildning. Detta görs genom att organisera konferenser i olika länder. För närvarande anordnas konferenserna i Finland, Kina och Brasilien vartannat år. I Finland arrangerar GPD även workshops och en glasutställning. GPD firar i år sitt 25 års jubileum i finska Tammerfors den 28-30 juni 2017. Läs mer om GPD.

Kontakt:
Thomas Almesjö, CEO
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma produkt, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 


Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter