ChromoGenics levererar I-Window glas till restaurang i Stockholm för ett ordervärde om cirka 250 TSEK

ChromoGenics AB (publ) levererar I-Window glas till ett av Sveriges största fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen för ett retro-fit projekt där befintliga glas byts ut till energieffektiva I-Window glas.

Projektet är en tilläggsorder för ett retro-fit projekt om cirka 50 kvm I-Window glas inklusive entreprenad med planerat färdigställande under fjärde kvartalet 2018.

Fastighetsägaren har valt att uppgradera fastighetens fönster till energieffektiva I-Window glas och detta är en tilläggsorder där fönster i gatuplan uppgraderas till I-Window. I lokalerna bedrivs restaurangverksamhet.

”ChromoGenics I-Window glas innehåller ett statiskt solskydd som är mycket energieffektivt. Nöjda hyresgäster och lägre underhållskostnader är viktigt för alla fastighetsägare. Vi är glada att kunder väljer att återkomma för ytterligare installation av våra produkter, ” säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com 

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter