ChromoGenics kommunicerar omsättningsmål på 80 MSEK för 2019 och rapporterar fortsatt bra affärsläge

ChromoGenics styrelse har den 10 februari fattat beslut om nytt omsättningsmål för 2019 vilket nu offentliggörs för att ge aktiemarknaden en uppdaterad bild av affärsläget i verksamheten. Målet tydliggör nuvarande aktivitetsnivå i bolaget samt marknadsutvecklingen.

ChromoGenics har under andra halvåret 2018 presenterat erhållna order till ett sammanlagt värde om drygt 20 MSEK. Med anledning av att detta är en kraftig ökning jämfört med tidigare period samt att affärsläget är fortsatt bra, har styrelsen den 10 februari fattat beslut om att höja bolagets omsättningsmål för 2019 till cirka 80 MSEK, vilket härmed offentliggörs.

ChromoGenics vision 100 000 kvm/år på en 5-års sikt för ConverLight kvarstår. Därtill kommer försäljning av i-window, viss entreprenadverksamhet samt ambitionen att etablera försäljning av Converlight PET-folie till underleverantörer av glas i vissa geografiska marknader. Diskussioner pågår med ett antal aktörer och styrelsen upplever att det finns ett starkt intresse för bolagets produkter.

Ett övergripande mål de närmaste åren är att etablera Converlight som ett välkänt alternativ till traditionella solskydd vid såväl nybyggnationer som energieffektivisering av befintliga byggnader.

”Vi upplever att våra produkter mycket väl svarar upp mot ett reellt behov i det hänseendet att marknaden strävar mot mer energieffektiva byggnader. Samtidigt vill både arkitekter och hyresgäster ha stora glasytor. Glas är nödvändigt för att öka ljusinsläppet i lokalerna och välbefinnandet hos de som ska bo och arbeta där. Converlight och även i-window löser ett existerande, välkänt problem” säger Jerker Lundgren, VD


Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter