ChromoGenics inviger anläggning för tillverkning av ConverLight™ dynamiska glas


Med gäster från industri och akademi invigde ChromoGenics idag sin nya produktionsanläggning i Uppsala. Den 3 000 m2 stora anläggningen innehåller klimatstabiliserade renrumsanläggningar, produktionslinjer för ConverLight™ glasslaminat, testanläggningar samt ett centrum för högteknologiska smarta material.

Bland gästerna fanns Energimyndighetens generaldirektör, Erik Brandsma, som formellt invigde anläggningen, samt Professor Claes-Göran Granqvist, en av ChromoGenics grundare som ligger bakom mycket av forskningen inom dynamiska glas.

– Vår nya anläggning som bygger på materialforskning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet innebär starten på en helt ny industri för hållbara glas, säger ChromoGenics VD, Thomas Almesjö, i sitt tal till åhörarna, där han betonade evenemangets betydelse.
Produktionen har redan börjat med ordrar till skandinaviska arkitekturprojekt, med leverans under 2016. Dessa byggprojekt motsvarar endast en liten del av den potentiella globala efterfrågan från fastighetsbolag, byggbolag och övriga aktörer i glasbranschen.

ConverLight™ är en flexibel dynamisk glaslösning som ger effektivt solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Fönstren anpassas automatiskt eller manuellt till dagsljus och solinstrålning utan att något exteriört solskydd skymmer sikten eller förändrar fasadens uttryck. ChromoGenics unika egenutvecklade elektrokroma teknik styr de optiska egenskaperna och ändrar transparensen från ljusare till mörkare.

Energibesparingen uppnås genom ett minskat behov av luftkonditionering då överskottet av solvärmeinstrålningen kan reduceras med upp till 90 % med dynamisk toning i glaset. ConverLight bidrar till att uppnå kraven i miljöcertifieringar som LEED och BREEAM.


Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter