ChromoGenics har nått försäljningsmålen för Q1-2019

ChromoGenics har tidigare kommunicerat omsättningsmål på 80 MSEK för 2019. Under Q1 har en försäljning på ca 25% av omsättningsmålet för helåret nåtts vilket ligger på plan med de interna försäljningsmål som satts upp.

”Vi är nöjda med att ha nått våra försäljningsmål för första kvartalet 2019. Vi kommer fortsätta att bearbeta marknaden och jobba hårt för att nå våra mål även för resten av 2019.”, säger CEO Jerker Lundgren.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com 

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter