ChromoGenics får order på cirka 250 TSEK med ConverLight dynamiska glas till Regal Förvaltning AB

ChromoGenics AB (publ) har skrivit avtal med Regal Förvaltning AB att leverera ConverLight® till kontor i Uppsala.

Regal Förvaltning AB har valt ConverLight dynamiska glas till ett av sina kontor i Uppsala med leverans under hösten 2018.

”Kontoret har tidigare haft omfattande problem med hög värmeinstrålning och ett alltför varmt inomhusklimat med en undermålig arbetsmiljö. Vi har tidigare försökt lösa det med utvändiga solskydd, men då installations- och underhållskostnaderna för markiser eller liknande lösningar ofta är höga samtidigt som de förändrar fasaden och skärmar av dagsljuset så blev ConverLight ett självklart val,” säger Anders Jonsson, ägare av Regal Förvaltning AB.

”Vi är stolta över att Regal Förvaltning AB valt ConverLight dynamiska glas till ett av sina kontor i Uppsala. ChromoGenics dynamiska glas reglerar automatiskt värme- och dagsljusinsläpp i byggnader, vilket ger bättre inomhuskomfort. Ordern visar på ett behov av energieffektiva och underhållsfria solskyddslösningar med bibehållen utsikt och dagsljus,” säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com 

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter