ChromoGenics får order om cirka 1,7 MSEK av Kongsberg Kommun i Norge att leverera ConverLight glas till Vestsiden skola

ChromoGenics AB (publ) har skrivit avtal med byggentreprenörbolaget Skorve Entreprenör att leverera ConverLight® dynamiska takglas och en ”state of the art” fasadglaslösning till en nybyggnation av Vestsiden ungdomsskola.

Projektet är en nybyggnation av Vestsiden ungdomsskola. Byggbolaget Skorve Entreprenör är helhetsansvariga för byggnationen. Leveranser är planerade till årsskiftet 2018/2019.

Kongsbergs kommun har stort fokus på ny teknik, energieffektivitet och inomhuskomfort. Projektet Vestsiden skola är ett spjutspetsprogram och introducerar ny teknik inom ett antal områden. Projektet stöds av Enova, vilket är det norska statens verktyg för omvandling till ett lågemissionssamhälle. Valet av ChromoGenics glaslösningar har gjorts utifrån dessa förutsättningar, då tekniken ger energieffektivitet som blir en del i övergången till lågemissionssamhället.

ChromoGenics glaslösningar tar samtidigt bort traditionella exteriöra solskydd från nya byggnader kostnadseffektivt genom minskade underhållskostnader och framtida investeringskostnader. Byggnaden som ligger med utsikt mot älven Lågen kommer att ha fri utsikt utan visuellt störande och blockerande solavskärmningar på soliga dagar.

”Ännu en order till kommunal skola i framkant visar behovet av en kostnads- och energieffektiv lösning som garanterar fri utsikt, intern komfort på ett miljövänligt sätt. Det är glädjande att Kongsbergs Kommun i Norge väljer ConverLight och ChromoGenics glaslösningar som ger ökad tillgång till dagsljus samtidigt som köld- och värmekrav behålls. Tillgång till utsikt och förbättrat inomhusklimat bidrar till produktiviteten hos elever och lärare. ConverLight och ChromoGenics glaslösningar bidrar också till miljöcertifiering och minskad energiförbrukning av byggnader, vilket ökar värdet på fastigheten,” säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter