ChromoGenics får order om cirka 1,3 MSEK med I-Window glas till Hemsö

ChromoGenics AB (publ) har skrivit avtal med Hemsö att leverera I-Window glas till skolan Vittra Södermalm i Stockholm för ett retro-fit projekt där befintliga glas byts ut till energieffektiva I-Window glas.

Projektet är en repeat order för ett retro-fit projekt om 241 kvm I-Window glas inklusive entreprenad med planerad leverans under fjärde kvartalet 2018.

I anslutning till att första installationen från tidigare i år av 768 kvm I-Window glas färdigställs, väljer Hemsö att fortsätta uppgradera skolans fönster där Vittra Södermalm bedriver verksamhet.

”Vi är stolta över att Hemsö valt att investera i ytterligare I-Window glas till skolan Vittra Södermalm i Stockholm. ChromoGenics I-Window glas reglerar värme- och kylinsläpp i byggnader, vilket ger bättre inomhuskomfort. Ordern visar på ett behov av energieffektiva och underhållsfria solskyddslösningar med bibehållen utsikt och hälsosamt dagsljus. Tillsammans kan vi skapa en trivsam inomhusmiljö,” säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2018 kl 08.30 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com 

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter