ChromoGenics får order om 2,7 MSEK att leverera ConverLight dynamiska glas till skola i Göteborg

ChromoGenics AB (publ) har skrivit avtal med fönstertillverkaren LEIAB att leverera cirka 520 kvm ConverLight dynamiska glas till Svartedalsskolan som ägs av Lokalförvaltningen Göteborgs stad.

Projektet är en första etapp av nybyggnation av Svartedalsskolan där Lokalförvaltningen Göteborgs stad har som ambition att bygga en modern skola i framkant. Leveranser är planerade till början av 2019. Byggföretaget Flodens är totalentreprenör och ansvariga att bygga skolan och LEIAB levererar fönster inom projektet.

”Skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader är mycket bra exempel på platser där användning av ConverLight är det kostnadseffektivaste och miljömässigt smartaste sättet att hantera solskyddet. Det är inte möjligt att installera dyr luftkonditionering och med ConverLight behålls utsikten med naturligt ljusinsläpp i lokalerna vilket är nödvändigt för elevernas och lärarnas välbefinnande,” säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl 14.30 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter