ChromoGenics får order om 1,3 MSEK att leverera ConverLight dynamiska glas till Ticon Eiendom AS i Norge

ChromoGenics AB (publ) har skrivit avtal med Ticon Eiendom AS, ett ledande bolag inom fastighetsutveckling i Drammenregionen i Norge, att leverera ConverLight dynamiska glas till en butiks- och entréfasad i Drammens centrum.

Ordern är ett retro-fit projekt till Ticonbygget där befintliga glas byts ut till energieffektiva ConverLight dynamiska glas inklusive entreprenad med planerad leverans under fjärde kvartalet 2018.

Ticon Eiendom AS är idag ett ledande företag inom fastighetsutveckling i Drammensregionen. Bolaget utvecklar kommersiella- och bostadsprojekt och är en nyckelaktör i stadsutveckling i Drammen.
För mer info

”Vi är stolta över att Ticon Eiendom AS valt ConverLight dynamiska glas till Ticonbygget i Drammen Norge. Projektet är den första etappen i en större ombyggnad av fastigheten. ConverLight reglerar värme- och kylinsläpp i byggnader, vilket ger bättre inomhuskomfort. Ordern visar på ett behov av moderna, energieffektiva och underhållsfria solskyddslösningar med bibehållen utsikt som dessutom bidrar till miljöcertifiering av byggnader,” säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl 08.30 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter