ChromoGenics erhåller en order på 4,3 MSEK från Vasakronan

ChromoGenics erhåller en beställning av ConverLight® fönster på 4,3 MSEK från Vasakronan för installation i en fastighet i Uppsala.

Ordern innefattar uppgradering av befintliga fönster i en kontorsfastighet i Uppsala till ConverLight® Paragon (4-glas) med AW-styrning (Autonomous Window). Med denna uppgradering erhålls ett förbättrat skydd mot solvärmeinstrålning, ett mycket högt isolervärde och förbättrad ljudreducering. Genom att använda AW-styrning tas all energi för att driva anläggningen direkt från solen via solceller som sitter lokalt placerade på varje fönster. Leverans planeras till sommaren 2021.

”Vi är mycket glada att Vasakronan åter visar oss förtroende och väljer att uppgradera en fastighet i sitt bestånd med ConverLight® fönster och teknik från ChromoGenics. För oss är denna beställning ett erkännande från Vasakronan som vår mesta och återkommande kund” säger Leif Ljungqvist, vd på ChromoGenics.

Kontakt:
Leif Ljungqvist, VD 
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

 

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 15:30 CET.


Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Release

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter