ChromoGenics dynamiska glas skapar intresse inom fastighetssektorn för ett hållbart samhälle

ChromoGenics AB (publ) välkomnade gäster från fastighetsbranschen till Dynamic Glass Academy, ett seminarium om energieffektivitet och komfort i byggnad med fokus på hållbarhet.

För att möta det stora intresset för bolagets dynamiska glas ConverLight™, bjöd ChromoGenics in arkitekter, fastighetsbolag, energikonsulter och övriga intressenter inom fastighetsbranschen i Uppsala till ännu ett seminarium ”Dynamic Glass Academy”. Gästföreläsare presenterade det senaste inom hållbarhetstrender, energieffektivitet och hållbarhet för material och produktval i byggnad.

“Vår produkt ConverLight™ förser byggnader med dynamiska sol- och klimatskydd, vilket bidrar till förbättrad energieffektivitet och inomhuskomfort samt ger goda förutsättningar för miljöcertifiering av fastigheter. Fastigheter står för cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen idag. Vi möter ett stort intresse eftersom energieffektivitet och hållbarhet står högt på agendan inom fastighetsbranschen idag. De europeiska miljömålen innebär att koldioxidutsläppen ska reduceras med 20 procent till år 2020, därför måste branschen agera nu.” säger Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics.

”Dagens hårda krav på energieffektivitet, komfort samt efterfrågan på miljöcertifieringar har gjort att simuleringsmodeller för utredning av byggnaders prestanda används mer och mer. Vi hjälper beslutsfattare med underlag för energieffektivitet i byggnader.” säger Anton Clarholm från Projektengagemang. ”De simuleringar vi har utfört, där vi jämför ConverLight™ med traditionella solskyddsglas, visar på en signifikant förbättring av energiprestanda och solvärmelast i byggnader samtidigt som dagsljus bibehålls,” avslutar Anton.

“Fastighetsägare ställer högre krav på energieffektivitet och miljö i byggnad. ConverLight™ löser ett problem i byggnader då marknadstrenden går mot mer glas i byggnad. Detta utan att behöva göra estetiska avkall,” säger Fredrik Bjälkensäter, Projektledare på Fasadglas i Uppsala AB, en av deltagarna vid Dynamic Glass Academy.

”Det är tydligt att ConverLight™ dynamiska glas ligger helt rätt i tiden för en mer hållbar framtid. Vi kommer nu att ta Dynamic Glass Academy eventet vidare till Stockholm, Göteborg och Malmö” sammanfattar Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics.

Vid intresse att delta, vänligen kontakta info@chromogenics.com

Kontakt:
Thomas Almesjö, CEO
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter