ChromoGenics deltar i Horizon 2020 projektet Switch2Save

Projektet Switch2save har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt grant agreement No 869929. Det totala bidragsbeloppet är 5 468 KEUR och av detta kommer 1 035 KEUR att gå till ChromoGenics.

Målet med Switch2Save är att kombinera de mest avancerade elektrokroma och termokroma materialen för att tillverka lätta, hybridaktiverade switchbara optiska system. Ett annat syfte är att visa lång livslängd, energibesparingspotential och kostnadseffektivitet både vid installation och underhåll. Utkomst från projektet kommer att vara smarta isolerade glasenheter med förbättrade optiska egenskaper och minskade produktionskostnader. Stora installationer i en kontorsbyggnad i Uppsala och ett sjukhus i Aten kommer också att genomföras inom ramen för projektet.

”Konsortiet bakom Switch2Save består dels av aktörer som arkitekter, fasadentreprenörer och fastighetsförvaltare och slutanvändare. Dessutom ingår flera av Europas ledande forskningsinstitut inom elektrokromism och vi ser verkligen fram emot att inom projektet utveckla nästa generations dynamiska glas med såväl elektrokrom som termokrom teknik.” säger CTO Greger Gregard

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl 22.30 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.  http://www.chromogenics.com 

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter