ChromoGenics bjuder in till informationstillfällen med anledning av företrädesemission

ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) kommer att anordna ett antal informationstillfällen med anledning av Bolagets beslutade företrädesemission med teckningstid 25 november – 9 december 2020.

VD Leif Ljungqvist och CFO Lars Ericsson kommer att hålla digitala bolagspresentationer och informera om bolagets utveckling och framtidsplaner samt svara på frågor om pågående företrädesemission.

Kontakt
Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail:
info@chromogenics.com


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017. ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se,  08-463 83 00.

Release

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter