ChromoGenics & Ångströmlaboratoriet presenterar ny glaskunskap för energieffektiva byggnader på Society of Vacuum Coaters.

Professor Claes G. Granqvist (Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet) presenterade ett nytt och bättre sätt att ange prestanda för fasadglas. Detta äger rum vid Society of Vacuum Coaters’ TechCon 2019 i Long Beach, USA.

Dagens standarder för att bestämma prestanda för fasadglas bygger på mätningar och beräkningar för solstrålning vinkelrätt mot glaset. Tekniken används trots att solstrålningen sällan eller aldrig träffar glaset vid denna vinkel. Presentationen demonstrerar att solstrålningen kommer vid en vinkel som är så stor att den klart påverkar fasadglasets egenskaper. Med detta som utgångspunkt har ChromoGenics tillsammans med Ångströmlaboratoriet utvecklat en ny metod för att karaktärisera glasets egenskaper. Denna nya metod visar att fasadglas kan ha olika prestanda beroende på konstruktionen och att egenskaperna kan vara upp till 35% bättre än vad som framkommer från mätningar vid vinkelrätt solinfall. ConverLight Static (tidigare I-Window) uppvisade de bästa egenskaperna bland de glas som undersöktes.

”Vi tycker att det är kul att vi tillsammans med Ångström kan bidra till ny kunskap inom glasbranschen. Vi tror även att denna kunskap kommer att vara till stor nytta för branschen i stort, dvs att det blir lättare att bygga med glas när man bättre förstår glasets verkliga prestanda. Det är också glädjande att få verifierat de egenskaper vi sedan tidigare känt till från vårt förvärv av I-Window. Vi fortsätter vår strävan att vara innovationsledare i branschen”, säger CEO Jerker Lundgren.

Läs mer: https://www.chromogenics.com/sv/nyheter

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  http://www.chromogenics.com 

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter