ChromoGenics accelererar sitt kvalitetsarbete, utökar ledningsgruppen med Mårten Sonnerup

Som ett led i bolagets tillväxtstrategi har ChromoGenics målsättningen att under 2020 påbörja certifieringen av bolaget enligt ISO 9001 för att förstärka kvalitetssäkringen av våra processer, speciellt med tanke på uppstarten av den nya sputterfabriken. I samband med detta miljöcertifieras även bolaget enligt ISO 14001.

Bolaget har lagt grunden för en internationell tillväxt. För att klara detta genomför ChromoGenics under 2020 ett stort fokus på att förstärka kvalitetssäkringen av bolagets alla processer. I vår strävan att vara ett ”green-tech” bolag är det centralt att vara är miljöcertifierad.

För att genomföra detta arbete har Mårten Sonnerup rekryterats. Mårten kommer ingå i bolagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Mårten leder just nu med stor framgång bolagets process att bygga upp den nya sputterfabriken. Mårten har en gedigen bakgrund från affärs- och projektledning bland annat från bolag som Autoliv, Ericsson och ABB

”Som projektledare för ChromoGenics stora investering om 80 MSEK i en sputterfabrik har jag lärt känna bolaget och ser dess stora potential. Att nu få möjligheten att ingå i ledningen och att tillsammans med ChromoGenics fantastiska team kunna arbeta igenom bolagets alla processer för att förbättra kvalitet och lönsamhet samt bidra till miljöarbetet är fantastiskt hedrande, säger Mårten Sonnerup, nytillträdd Process & Quality Manager

”Vi är otroligt glada för att Mårten valt att anta denna utmaning hos oss. Vi har sett det arbete han utfört genom att leverera det otroligt viktiga sputterprojektet på tid och vet att han kommer göra ett bra arbete att lyfta bolaget till ISO 9001 och ISO 14001 certifiering. Jag ser fram emot att ha med Mårten i min ledningsgrupp under ett mycket spännande 2020 och framåt.” säger VD Jerker Lundgren.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com


Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00. http://www.chromogenics.com

Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter