ChromoGenics - 18 augusti avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vid årsstämman i ChromoGenics AB (publ) (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) den 14 maj 2020 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen i ChromoGenics har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag ska vara den 18 augusti 2020.

Sista dagen för handel i ChromoGenics aktie innan sammanläggningen är den 14 augusti 2020. Första dagen för handel i ChromoGenics aktie efter sammanläggningen är den 17 augusti 2020, vilket innebär att aktiekursen från och med den 17 augusti 2020 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 707 334 300 aktier till 7 073 343 aktier.

Till följd av sammanläggningen kommer ChromoGenics aktie från och med den 17 augusti 2020 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för ChromoGenics aktie är SE0014730719.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100, kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Kontakt
Johan Hedin, Styrelseordförande, 070-211 08 56
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef, 070-549 76 44
E-mail: info@chromogenics.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020 kl 08:55 CET.


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Release

Fler pressmeddelanden

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter