Christer Simrén utses till ny styrelseordförande i ChromoGenics

Christer Simrén utses till ny styrelseordförande i ChromoGenics AB (publ) med start 30 augusti 2018.

Styrelseordförande Anders Brännström har efter åtta år i styrelsen valt att lämna över ordförandeskapet till Christer Simrén, men kvarstår som ledamot i styrelsen under en övergångsperiod.

Styrelseordförande Anders Brännström säger; ”Jag är glad över att kunna lämna över stafettpinnen till Christer Simrén. ChromoGenics befinner sig i en spännande fas med ett i dagarna genomfört förvärv av I-Window som breddar bolagets produkterbjudande samt att ett flertal intressanta projekt är i slutförhandling med hög sannolikhet att konkretiseras till order. Med Christers gedigna bakgrund och erfarenhet att skapa tillväxt i en komplex och teknikbaserad verksamhet är jag övertygad om att han kommer kunna vidareutveckla det som bolaget byggt upp under en inkörningsperiod med avsevärda utmaningar.”

Christer Simrén har lång och bred industriell erfarenhet, främst inom förpackningsindustrin senast som COO för BillerudKorsnäs och tidigare som VD och andra ledande roller inom Korsnäs och Kinnevikskoncernen. Genom åren har Christer drivit omstruktureringar och försäljningsstrategier framgångsrikt med betydlig tillväxt och goda marginaler. Christer har gedigen erfarenhet från styrelsearbete, både som ordförande och ledamot, i ett antal industriella bolag och management consulting bolag. Christer är i grunden Doktor inom Industriell management och ekonomi från Chalmers tekniska högskola samt civilingenjör inom Elektroteknik & Datavetenskap från Chalmers. Christer har även en civilekonomsexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

”Jag är hedrad över att få ta över som styrelseordförande i den spännande fas där ChromoGenics befinner sig. Den i år extremt varma sommaren i Skandinavien har definitivt visat ett behov av bolagets produkter med solskydd i glasfasader och fönster. Det finns goda möjligheter att bygga vidare på det momentum som bolaget har, både i kundrelationer och i förbättrad kvalitet efter de tekniska utmaningar som varit under det initiala kommersialiseringsstadiet,” säger Christer Simrén. ”Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med ChromoGenics styrelse och ledning för att ta nästa steg i företagets tillväxtresa med fokus på produktkvalitet och energibesparande samt komforthöjande kundlösningar.”

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. http://www.chromogenics.com 


Ladda ner som PDF

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter