ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Inte din vanliga tillverkare av smart glas

På ChromoGenics tror vi på möjligheterna med smarta glas och elektrokroma material och användningen av elektrokroma material är en stor del av vårt DNA som företag. Vi är inte de enda som har stark tro på potentialen för elektrokroma material. Stephen Selkowitz, känd byggforskare på Lawrence Berkeley National Laboratory, USA ser elektrokrom film och glas som “den mest lovande teknologin för varierbar energikontroll i byggnader.”

ChromoGenics grundades 2003 som en naturlig följd efter 20 års forskning på elektrokroma material av professor Claes-Göran Granqvist och hans team vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige. De många åren av banbrytande forskning har resulterat i en unik patentportfölj som har lett till en internationellt ledande position inom elektrokroma material för ChromoGenics.

2016 lanserades den elektrokroma och dynamiska produkten ConverLight® kommersiellt.

2018 förvärvades produkten I-Window vilket innebär att ett statiskt solskyddsglas med unika egenskaper som verifierats på Ångstömslaboratoriet adderades i produktportföljen. Denna produkt benämns numera ConverLight® Static

Du hittar fortfarande huvudkontoret och produktionsanläggningen i Uppsala, där vi utvecklar vår unika IP-portfölj, bestående av egen know-how och patent som täcker väsentliga material, processer och applikationer i arton patentfamiljer. Den sista löper ut 2033 och ytterligare patent är under behandling. ChromoGenics position som framstående tillverkare av smart glas är därför bara början av vår kartläggning av elektrokroma lösningar.

ConverLight® Dynamic

För närvarande fokuserar vi på hur elektrokroma material kan revolutionera dynamiska och smarta glas. Vår unika teknologi ConverLight® erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, förbättrad inomhuskomfort och energieffektivitet på en nivå som ingen annan smart glas tillverkare.

ConverLight® Static

Vår statiska produkt har unika och patenterade egenskaper som ger en 40% bättre blockering av soltransmittansen än motsvarande konkurrerande produkter utan att för den skull minska ljustransmittansen.

ChromoGenics toppmoderna produktionsanläggning inkluderar klimatstabiliserade renrumsfaciliteter, produktionslinjer för ConverLight® glaslaminat, testning och utvecklingsanläggningar. Produktionsanläggningen har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten.

Flera etablerade företag och organisationer har redan upptäckt fördelarna med ConverLight och hur de bidrar till arbetsmiljön.

Blir ni nästa?

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter