PROJEKT SPUTTERMASKIN 1 BÖRJAR NÅ SIN OPERATIVA STATUS

ChromoGenics mycket viktiga projekt med den nya sputterfabriken löper på enligt plan. I veckan nåddes en milstolpe när maskinen strömsattes, alla datorsystem sattes igång och maskinen vakuumpumpades. Inom kort inleds en serie uppdateringar som syftar till att förse maskinen med den speciella kompletterande utrustning som behövs för att producera elektrokrom folie av hög kvalitet. Målsättningen att kunna starta skarp produktion under Q2 ligger fast.

Läs mer om uppbyggnaden av vår nya fabrik här


ChromoGenics storsatsar och investerar ca 80 miljoner kronor i en ny fabrik i Uppsala. Installation och uppstart påbörjades hösten 2019 och fabriken beräknas tas i drift under första kvartalet 2020.

Fabriken, som är unik i sitt slag, för norra Europa beräknas ha ca 10 anställda och kapaciteten kommer vara över 500 000 kvm per år av elektrokrom folie när fabriken är i full drift.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter