Positiv respons när ChromoGenics pitchade inför drakar i Silicon Valley under Uppsala Innovation Day

Uppsala Innovation Day är ett event arrangerat av Relation och UIC (Uppsala Innovation Centre) där innovativa affärsidéer lyfts fram. Fokus under Uppsala Innovation Day är företag i Uppsala som bidrar till ett mer hållbart samhälle. På fem minuter presenterades ChromoGenics affärsidé via videolänk inför en expertpanel på Intels Huvudkontor i Santa Clara för att få återkoppling på hur väl deras idé är lämpad för världsmarknaden.

Do you want to save the climate, increase the well-being of people and make some money in the process? frågade Micael Hamberg, COO på ChromoGencis, då han inledde pitchen inför drakarna i Silicon Valley.

Micael Hamberg talade om den omöjliga ekvationen där modern arkitektur använder sig allt mer av glas i byggnader, vilket främjar människors välmående samtidigt som det innebär förödande konsekvenser för klimatet. Glas som material är vackert och hållbart i byggnader, men isolerar dåligt mot värme och kyla vilket leder till ökad energiförbrukning och energirelaterade koldioxidutsläpp. Samtidigt som glas, för människan i rummet, bidrar till förbättrad inomhuskomfort genom fri tillgång till dagsljus och utsikt.

Våra dynamiska glas är lösningen på denna ekvation då de ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet i byggnader. Den elektrokroma folie vi har utvecklat har revolutionerat marknaden för dynamiska glas. Genom att använda en multilagerstruktur mellan två plastfilmer, skapar vi, i en unik rulle till rulle process, en flexibel och lätt folie vars teknologi stoppar solvärmen innan den ens tar sig in i byggnaden. Med en låg elektrisk spänning anpassar vår dynamiska lösning soltransmittansen beroende på förutsättningar som exempelvis tid på dygnet, utomhustemperatur och fönstrets läge.

Effekten blir att glaset stänger ute solvärmen då det är varmt och släpper in solvärmen när det är kallt för att på så vis reglera inomhuskomforten och minska behovet av kylning och uppvärmning. Eftersom folien endast använder elektricitet då tonen förändras är den mycket energieffektiv. Vi erbjuder även helt självförsörjande dynamiska glas som drivs av integrerade solceller, designade solcellsfasader och högpresterande statiska glas.

Responsen var positiv och expertpanelen var mycket intresserade av hur ChromoGenics dynamiska produkt fungerar, kan öka värdet på fastigheter och leda till miljöcertifieringar. En stor del av diskussionen berörde våra framtidsplaner gällande distribuering av elektrokrom folie till resten av världen och hur detta skulle fungera i praktiken.

ChromoGenics totala fasadglaskoncept representerar det bästa marknaden har att erbjuda inom prestationsglas. De tre produktlinjerna ger ökad inomhuskomfort, förbättrad energieffektivitet och arkitektonisk frihet. Samtidigt stöttas jorden på sin resa mot en mer hållbar framtid.

Expertpanelen bestod av:

  • Caroline Chan (VP and GM, 5G Infrastructure Division, Network Platform Group, Intel)
  • Paul McNamara (Vice President, Corporate Development, Ericsson Ventures)
  • Steven Atneosen (Growth Operator, Mentor and Advisor Growth)
  • Nicolai Wadström (Founder and CEO, BootstrapLabs)

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter