PROJEKT SPUTTERMASKIN 1 PLASMA FUNKTIONSTEST UTFÖRT

ChromoGenics mycket viktiga projekt med den nya sputterfabriken löper på enligt plan. I veckan nåddes en milstolpe när plasma funktionstestet genomfördes. Plasmapartiklar är en kritisk del av sputterprocessen. Med det positiva testresultatet kan vi dra slutsatsen att sputtermaskinen är i operativt skick. Nästa steg utgörs av en red uppdateringar som behövs för att producera elektrokrom folie av hög kvalitet. Målsättningen att kunna starta skarp produktion under Q2 ligger fast.

Läs mer om uppbyggnaden av vår nya fabrik här


ChromoGenics storsatsar och investerar ca 80 miljoner kronor i en ny fabrik i Uppsala. Installation och uppstart påbörjades hösten 2019 och fabriken beräknas tas i drift under första kvartalet 2020.

Fabriken, som är unik i sitt slag, för norra Europa beräknas ha ca 10 anställda och kapaciteten kommer vara över 500 000 kvm per år av elektrokrom folie när fabriken är i full drift.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter