CHROMOGENICS DYNAMISKA GLAS UPPNÅR SKYDDSKLASS P4A

Mekanisk styrka och durabilitet för våra dynamiska glas testas enligt internationella standarder för laminerat säkerhets- och skyddsglas. De dynamiska glasens inbrottsskyddande egenskaper har testats enligt EN ISO 356 och uppfyller kraven för klass P4A, testerna har genomförts externt av RISE-SP. P4A innebär en hög skyddsklass mot vandalism/smash and grab, något som är av hög betydelse i många av våra kundprojekt, inte minst i skolbyggnader och kommersiella fastigheter.

ChromoGenics genomför grundliga tester av våra elektrokroma glas för att säkerställa produkternas kvalitet och hållbarhet. Tester genomförs inom följande områden:

  • Ljus och temperatur för att fastställa optik- och temperaturegenskaper mäts spektrala egenskaper för att beräkna optik- och temperaturdata för de olika glaskonfigurationerna.
  • Dynamisk (elektrokrom) funktion testas baserat på internt utvecklade tester och internationella ISO-teststandarder. Interna tester är accelererade tester utvecklade för att visa på minst 20 års livslängd. De interna testerna är utvecklade i samråd med experter inom livstidstester för elektrokemiska system.
  • Mekanisk styrka och durabilitet testas enligt internationella standarder för laminerat säkerhets- och skyddsglas som EN ISO 12543-4 , EN ISO 12600, EN ISO 1288-3 och EN ISO 356.
  • Ljuddämpande egenskaper testas externt hos RISE-SP enligt EN ISO 10140-2 där resultat Rw=35dB uppnåtts.

Läs mer om våra tester här!

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter