Kan solskydd i form av dynamiska fönster på skolbyggnader påverka studieresultaten?

Valet av solskydd för fönster och tillgången till dagsljus har stor inverkan på elevers och lärares studieresultat och arbetsmiljö. Detta fastslås i ett antal aktuella forskningsstudier.

Solar Control Educational Buildings

I Europa spenderar, vid sidan av det egna hemmet, ca 64 miljoner barn mer tid i skolan än någon annanstans. Fakta som gör det intressant att undersöka hur viktigt ett välfungerande solskydd och klimatsystem är för elevernas möjlighet att prestera akademiskt. Enligt ny forskning är detta avgörande förutsättningar.

En studie av professor Peter Barrett vid University of Salford hävdar att väldesignade grundskolor förbättrar barns skolresultat när det gäller läsförmåga, skrivande och matematik. Tillgången till naturligt ljus, behaglig inomhustemperatur och bra luftkvalité påverkar inlärningsnivå och kreativitet.

Bra inomhusklimat = Högre betyg

Soliga dagar ska inte slösas bort. En annan studie visar att elever med hög tillgång till dagsljus i sina klassrum presterar 20% snabbare på matematikprov och 26% snabbare på lästest.

Rön som bekräftas av ytterligare en forskningsstudie av UPMC / INSERM (Epidemiology of Allergic and Respiratory Disease (EPAR) Department, IPLESP) i Frankrike indikerar att elever som studerar i klassrum med stora fönster och har ett högt insläpp av dagsljus presterar 15% bättre i både matematik och i logiska test i jämförelse med elever som vistas i klassrum med små fönster. Resultaten poängterar sambandet mellan högre betyg och klassrumsfönster som vetter söderut och släpper in dagsljus. 

Lösningen? Dynamiska glas från ChromoGenics!

Omfattande glasfasader som bidrar med tillfredsställande dagsljus behöver inte medföra en högre nivå av solvärmeinstrålning eller irriterande bländning. Problematiken kräver inte heller montering av externa solskydd som blockerar utsikten och stoppar inflödet av livsviktigt solljus.

ChromoGenics erbjuder innovativa, hållbara och flexibla solskyddslösningar som är optimala för fönster på skolbyggnader. ConverLight® dynamiska glas och I-Window energifönster förser skolbyggnader med ett effektivt solskydd som förbättrar inomhusklimatet och bidrar till miljöcertifiering av fastigheterna. Till skillnad från externa solskydd kräver ChromoGenics glas inte någon form av återkommande underhåll.

ChromoGenics erbjuder kompletta solskyddslösningar för skolbyggnader – utforska våra produkter.

Läs mer om när Baldergymnasiet i Skellefteå implementerade ConverLight®.

Lär dig mer om I-Window.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter