ChromoGenics genomför accelererade fälttester av sina produkter ConverLight 65 & 75 i Marocko

Fälttesterna, som genomförs med fokus på produkternas durabilitet, utförs i Marocko där glasen naturligt utsätts för höga solstrålningsnivåer och temperaturer året runt.

Produkterna som ingår i fälttestet är isolerglas med ConverLight 65 & 75 monterade i 90, 45 och 5 graders vinkel för att omfatta de vanligaste applikationerna. Glasen skiftar mellan mörkt och ljust läge genom tidstyrd automatik. Glasen inspekteras regelbundet och ljusmätningar görs varje vecka.

Testerna har nu varit igång i två veckor men planeras pågå under produkternas hela livslängd. All data ska sammanställas årsvis för att jämföras med icke exponerade kontrollprodukter och accelererade tester genomförda i lab. Planen är vidare att utföra accelererade fälttester på certifierad exponeringsplats i Arizona, USA.

”Fälttestet i Marocko är en väldigt viktig del i vårt arbete med att validera kvalitet och hållbarhet hos ConverLight. Testet kommer dessutom att ge värdefull information om hur våra produkter presterar i varmare länder med högre UV-index än vi har här i Skandinavien, information som är nödvändig inför kommande exportsatsningar.” säger CTO Greger Gregard

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter