Fabriksgolvet redo för de tunga maskinerna

Den nya fabriken har säkrats i berg med 49 meter långa pålar och fabriksgolvet förstärkts för att kunna härbärgera den 131 ton tunga produktionsutrustingen. Den tunga avlastningen säkras av erfarna tunglyftstekniker.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter