ChromoGenics tar sikte på världsmarknaden med ny fabrik i Uppsala

ChromoGenics storsatsar och investerar ca 80 miljoner kronor i en ny fabrik i Uppsala. Installation och uppstart kommer ske under hösten 2019 och fabriken beräknas tas i drift under första kvartalet 2020.

En huvudprocess vid produktion av ChromoGenics dynamiska produkt är sputtring. Den görs i speciella maskiner i en rulle till rulle process där en plastfolie beläggs med nanotunnt elektrokromt material. Denna högteknologiska och kontinuerliga process ger ChromoGenics en stor konkurrensfördel jämfört med övriga företag som finns i världen då den bland annat ger möjlighet till stora kostnadsfördelar jämfört med den batchproduktion som annars används.

ChromoGenics har nyligen skrivit ett avtal med ett tyskt bolag att förvärva fyra sådana maskiner. Två maskiner är fullstora produktionsmaskiner på ca 130 ton styck som sputtrar rullar upp till 2000m i 1600mm bredd, de övriga två är R&D maskiner som sputtrar 500m i 200mm bredd. Ett LOI finns signerat med Uppsala Universitet i avsikt att ställa den ena utvecklingsmaskinen på Ångströmlaboratoriet där ChromoGenics avser att tillsammans med universitetet utveckla framtidens material samt säkra tillgången på kompetens, den andra kommer drivas i ChromoGenics nya fabrik och användas till utveckling av våra processer.

Fabriken, som är unik i sitt slag, för norra Europa beräknas ha ca 10 anställda och kapaciteten kommer vara över 500 000 kvm per år av elektrokrom folie när fabriken är i full drift.

”Det är en milstolpe i vår historia att skaffa dessa maskiner. Mycket av vår know-how och flera av våra patent är relaterade till denna process och att nu ha denna process i huset kommer vara helt avgörande för vår framtid. Vi kortar ledtider, får direkt kontroll på kvaliteten samt får klara möjligheter att kliva in i det stora kostnadsledarskap som denna process möjliggör. Vi kommer ha en kapacitet som räcker för många år framöver och det ger oss möjlighet att bli ledande i världen vad gäller dynamiska glas” säger COO Micael Hamberg.

sputtringsmaskin 2
sputtringsmaskin 4
sputtringsmaskin 3

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter