ChromoGenics löser dilemmat med luftkonditionering

Klimatet på jorden blir allt varmare, vilket ökar behovet av svalka och luftkonditionering i byggnader. Den kyla som världens alla energikrävande luftkonditioneringsanläggningar producerar leder dock i sin tur till att planeten värms upp ytterligare. Den globala uppvärmningen leder alltså till människors ökade behov av produkter som förvärrar det ursprungliga problemet, skriver Stephen Buranyi i ett reportage i The Guardian. ChromoGenics teknologi löser dilemmat.

Med ett allt varmare klimat kommer antalet luftkonditioneringsanläggningar öka från drygt en miljard till så mycket som 4,5 miljarder år 2050 enligt ett flertal rapporter. Under en värmebölja i Peking 2018 gick så mycket som 50 procent av all el till luftkonditionering, säger John Dulac vid Internationella energirådet, IEA.

År 2025 kan, enligt beräkningar från IEA, hela 13 procent av världens årliga produktion av elektricitet gå till luftkonditionering som samtidigt skulle producera två miljarder ton koldioxid per år. Detta motsvarar utsläppsnivån i Indien, världens idag tredje största utsläppsland.

En ökad användning av utrustning för luftkonditionering skulle alltså leda till en enorm ökning av energiförbrukning och koldioxidutsläpp i världen. Hur kan vi ta oss ur luftkonditioneringsfällan? frågar sig Stephen Buranyi i The Guardian.

ChromoGenics har lösningen och genom den reduceras behovet av luftkonditionering drastiskt, i vissa fall till och med helt. Teknologin i våra smarta glas stoppar nämligen solvärmen innan den ens tar sig in i byggnaden. Vår kombination av dynamisk och statisk glasteknologi erbjuder fönster med solblockering upp till 90% med fri tillgång till dagsljus och utsikt.

Vår dynamiska lösning anpassar soltransmittansen beroende på förutsättningar som exempelvis tid på dygnet, utomhustemperatur och fönstrets läge. Effekten blir att fönstret stänger ute solvärmen då det är varmt och släpper in solvärmen när det är kallt för att på så vis reglera inomhuskomforten.

Vi har utvecklat en elektrokrom folie som har revolutionerat marknaden för dynamiska glas. Folien levereras som laminerat glas eller isolerglas med två, tre eller fyra glas. En elektronisk styrenhet reglerar foliens ton och soltransmittans automatiskt, till exempel genom anslutning till ett sensornätverk. Genom att en låg elektrisk spänning läggs på den elektrokroma folien regleras soltransmittansen och tonen diskret.

Eftersom folien endast använder elektricitet då tonen förändras är den mycket energieffektiv. Vi erbjuder även helt självförsörjande dynamiska glas som drivs av integrerade solceller. Vi har miljön i åtanke under produktens hela livscykel och en miljövarudeklaration framtagen där miljöpåverkan av produkten säkras.

Vi är inte de enda med stark tro på potentialen för elektrokroma material. Stephen Selkowitz, välkänd forskare inom byggnadsvetenskap på Lawrence Berkeley National Laboratory i USA, ser elektrokrom film och glas som den mest lovande teknologin för varierbar energikontroll i byggnader.

Solen är skaparen av vårt klimat. ChromoGenics är skaparen av högpresterande fasadglas i samverkan med klimatet. Välkommen till mer ljus, smartare solblockering och lägre energikostnader.
Välkommen till en hållbarare framtid.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter