ChromoGenics investerar för framtiden

För att säkra produktion och leverans av framtidens energibesparande glas och kunna vara en bra partner till progressiva fastighetsägare har ChromoGenics genomfört flera kraftfulla investeringar för att säkra kvalitet i produkt och leverans.

  • 2015 startades fabriken på Ullforsgatan i Uppsala.
  • 2016 installerades automatisk rullaminering av elektrokrom folie.
  • 2018 köptes en autoklav för effektiv glaslaminering.
  • 2020 investerades 80 MSEK i en sputterfabrik som tas i drift i Uppsala under Q2-20.

Grunden är nu satt på plats för uppskalning av en fullt ut kvalitetssäkrad produktion i egen regi vilket är förutsättningen för en ny era av tillväxt och expansion.

Se vår nya film om ChromoGenics fortsatta resa!

 

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter