Träffa oss på Building Green i Köpenhamn

Kom och träffa ChromoGenics på Building Green i Köpenhamn, Danmark 30 & 31 oktober 2019, monter nummer 68. Vi presenterar vårt dynamiska smarta glas som ger hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet i byggnader.

Teknologin i våra smarta dynamiska solskyddsglas stoppar solvärmen innan den ens tar sig in i byggnaden. Vår dynamiska lösning anpassar soltransmittansen beroende på förutsättningar som exempelvis tid på dygnet, utomhustemperatur och fönstrets läge. Effekten blir att fönstret stänger ute solvärmen då det är varmt och släpper in solvärmen när det är kallt för att på så vis reglera inomhuskomforten.

ConverLight minskar användningen av kylenergi genom att blockera oönskad solvärmeinstrålning innan det kommer in i byggnaden, vilket håller lokalerna svala och genererar ett stabiliserat inomhusklimat som anpassas efter årstid. Energi och hållbarhet går hand i hand, därför innebär lägre energiförbrukning även minskad miljöpåverkan. Med våra produkter kan du uppnå en energibesparing på mellan 30-40% och även reducera byggnadens koldioxidutsläpp.

Elektrokrom folie

Vi har utvecklat en elektrokrom folie som har revolutionerat marknaden för dynamiska solskyddsglas. Genom att använda en multilagerstruktur mellan två plastfilmer, skapar vi en flexibel och lätt ConverLight® folie. En elektronisk styrenhet reglerar foliens ton och soltransmittans automatiskt, till exempel genom anslutning till ett sensornätverk. Genom att en låg elektrisk spänning läggs på den elektrokroma folien regleras soltransmittansen och tonen diskret.

Vi levererar folien som laminerat glas eller isolerglas med två, tre eller fyra glas. Spacers och gas väljs enligt önskad funktion, behov och krav.

 

smart glass foil Illustration: ConverLight elektrokrom folie

Eftersom folien endast använder elektricitet då tonen förändras är den mycket energieffektiv. Vi erbjuder även helt självförsörjande dynamiska glas som drivs av integrerade solceller. Vi har miljön i åtanke under produktens hela livscykel och en miljövarudeklaration framtagen där miljöpåverkan av produkten säkras. ConverLights energibesparande funktioner hjälper till att uppfylla kraven i miljöcertifieringar såsom BREEAM, LEED, Green Building, Svanen och Miljöbyggnad.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter