Valberedning

Valberedningen består av:

Bengt Josefsson (Bengt Josefsson Utveckling AB), Ordförande av Valberedningen
Leif Kristensson (K-Svets Venture AB)
Poul-Erik Schou Pedersen (New Energy Solutions II K/S)
Clarence Taube (Intermedium Finans AB)
Anders Brännström (Styrelseledarmot)

Aktieägare som önskar att skicka in förslag till Valberedningen välkomnas att kontakta Valberedningen. Förslag ska vara Valberedningen tillhanda i god tid innan årsstämman för att säkerställa att förslag kan konsidereras.

ChromoGenics AB
Valberedningen
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala
Sverige
Info@chromogenics.com

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter