Valberedning

Valberedningen består av:

Christer Simrén (ordförande i valberedningen)
Olof Nord (Tagehus)
Anders Brännström (Styrelseledarmot)

Aktieägare som önskar att skicka in förslag till Valberedningen välkomnas att kontakta Valberedningen. Förslag ska vara Valberedningen tillhanda i god tid innan årsstämman för att säkerställa att förslag kan konsidereras.

ChromoGenics AB
Valberedningen
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala
Sverige
Info@chromogenics.com

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter