Styrelse

Christer Simrén

(Född 1961)
Styrelseordförande sedan aug 2018
Styrelseledamot sedan maj 2018
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: PhD, Dr Sc inom Industriell management och ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom från Göteborgs Universitet.
Tidigare uppdrag: COO & EVP BillerudKorsnäs, VD Korsnäs AB, VD Wermland Paper AB, MD Korsnäs Packaging AB, MD MeidaBricks AB, MD Applied Value Scandinavia, MD CHAMPS m. m. och styrelseuppdrag inom Vireo Energy AB, Latgran Biofuels AB, Grycksbo Paper, AB Geveko, Bomhus Energi, Nordic Paper AS, Acando AB.
Övriga uppdrag: Rådgivare till VD BillerudKorsnäs, styrelseordförande Eco Log AB och styrelsemedlem Brenderup Group.
Antal aktier: 252 583 egna via pensionsdepå samt via närstående 119 061

Anders Brännström Ph.D.

(Född 1945)
Styrelseledamot sedan aug 2018
Styrelseordförande sedan jun 2010
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: Ph. D från Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom från Göteborgs Universitet.
Tidigare uppdrag: VD Volvo Technology Transfer AB, medlem av koncernledningen i SKF AB, VD för start-up bolag. VD Götaverken Energy AB m. m.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Icomera AB, Micvac AB, Kvarnstrands Verktyg AB, Zeropoint Technologies AB, Luxbright AB, Revibe AB, Volvos Forsknings och Utbildningsstiftelser samt ledamot Blue Mobile Systems AB, USC AB.
Antal aktier: 555 146

Prof. Em. Claes-Göran Granqvist

(Född 1946)
Styrelseledamot sedan feb 2003
Oberoende: Oberoende till större aktieägare, ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
Utbildning: Tekn. Dr. och Ph.D. h.c.
Tidigare uppdrag: Professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet och en av grundarna av ChromoGenics. 30+ års erfarenhet, inkluderande mer än 550 vetenskapliga publikationer och många böcker. Världsledande position inom elektrokromismforskningen.
Övriga uppdrag: Seniorprofessor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet. Medlem av Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Fellow vid International Society of Optical Engineering, medlem av flera lärda sällskap samt mottagare av priser och utmärkelser.
Antal aktier: 18 038

Peter Gustafson

(Född 1960)
Styrelseledamot sedan maj 2017
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet, Managementutbildning, Harvard University, Reservofficersutbildning, Infanteriets Officershögskola
Tidigare uppdrag: Partner Ice Capital Securities AB, Direktör Corporate Finance och chef fastigheter i norden HSH Nordbank AG, Partner Deloitte, Partner Arthur Andersen, Chef affärsutveckling i norden Catella AB, Ordförande och styrelseledamot MSC Group AB, Styrelseledamot Kungsleden AB
Övriga uppdrag: VD Green Capital Partners AB, Senior Advisor Evli Bank
Antal aktier: 0

Mari Broman

(Född 1951)
Styrelseledamot sedan maj 2017
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: Fil.pol mag Göteborgs Universitet
Tidigare uppdrag: Vice VD Riksbyggen, bitr stadsdirektör Göteborgs stad.
Styrelseordförande Chalmersfastigheter m m .
30+ års erfarenhet från ledningsfunktioner och styrelsearbete inom samhällsbyggnadssektorn.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Marginalen Bank och IQ Samhällsbyggnad. Styrelseledamot
Serneke Group AB och Forserum Safety Glass AB. Ordförande programråd ”Energi, IT och Design”,
Energimyndigheten.
Antal aktier: 0

Bilder till media:

Hemsidan innehåller nedladdningsbara bilder.
Bilderna är tillgängliga i högupplöst format. Bilderna har tagits fram som en service till media och andra intressenter av vårt företag. Om du har frågor eller behöver någon annan bild kontakta oss via e-post till info@chromogenics.com.

Alla bilder och alla till dem anknutna rättigheter ägs uteslutande av ChromoGenics AB. Bildmaterial får användas för redaktionella ändamål och endast i icke-kommersiellt syfte. Bilderna på hemsidan får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från kommunikationsansvarig. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna.

IR kontakt

Susanne Andersson
CFO & Head of Communications
+46 730 66 8904
Email

  • co-fin-emh_logotyp

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter