Styrelse

 

Johan Hedin

(Född 1963)
Styrelsens ordförande sedan maj 2019
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: Jägmästarexamen från Sveriges lantbruksuniversitet
Tidigare erfarenhet: Försäljning och marknadschef Holmen AB, VD Andritz Iggesund Tools AB, VD Holmen Timber AB, VD Uni4 Marketing AB, VD Connecto AB
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Hassela Skogsprodukter AB, Uni4 Marketing AB, Holmen Martinsons Timber Ltd.
Aktier: 4 900

Anders Brännström Ph.D.

(Född 1945)
Styrelseledamot sedan aug 2018
Styrelseordförande  jun 2010-Aug 2018
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: Ph. D från Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom från Göteborgs Universitet.
Tidigare uppdrag: VD Volvo Technology Transfer AB, medlem av koncernledningen i SKF AB, VD för start-up bolag. VD Götaverken Energy AB m. m.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Icomera AB, Micvac AB, Kvarnstrands Verktyg AB, Zeropoint Technologies AB, Luxbright AB, Revibe AB, Volvos Forsknings och Utbildningsstiftelser samt ledamot Blue Mobile Systems AB, USC AB.
Antal aktier: 43 437

Prof. Em. Claes-Göran Granqvist

(Född 1946)
Styrelseledamot sedan feb 2003
Oberoende: Oberoende till större aktieägare, ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
Utbildning: Tekn. Dr. och Ph.D. h.c.
Tidigare uppdrag: Professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet och en av grundarna av ChromoGenics. 30+ års erfarenhet, inkluderande mer än 550 vetenskapliga publikationer och många böcker. Världsledande position inom elektrokromismforskningen.
Övriga uppdrag: Seniorprofessor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet. Medlem av Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Fellow vid International Society of Optical Engineering, medlem av flera lärda sällskap samt mottagare av priser och utmärkelser.
Antal aktier: 2 887

Peter Gustafson

(Född 1960)
Styrelseledamot sedan maj 2017
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet, Managementutbildning, Harvard University, Reservofficersutbildning, Infanteriets Officershögskola
Tidigare uppdrag: Partner Ice Capital Securities AB, Direktör Corporate Finance och chef fastigheter i norden HSH Nordbank AG, Partner Deloitte, Partner Arthur Andersen, Chef affärsutveckling i norden Catella AB, Ordförande och styrelseledamot MSC Group AB, Styrelseledamot Kungsleden AB
Övriga uppdrag: VD Green Capital Partners AB, Senior Advisor Evli Bank
Antal aktier: 0

Mari Broman

(Född 1951)
Styrelseledamot sedan maj 2017
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: Fil.pol mag Göteborgs Universitet
Tidigare uppdrag: Vice VD Riksbyggen, bitr stadsdirektör Göteborgs stad.
Styrelseordförande Chalmersfastigheter m m .
30+ års erfarenhet från ledningsfunktioner och styrelsearbete inom samhällsbyggnadssektorn.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Marginalen Bank och IQ Samhällsbyggnad. Styrelseledamot
Serneke Group AB och Forserum Safety Glass AB. Ordförande programråd ”Energi, IT och Design”,
Energimyndigheten.
Antal aktier: 0


Andreas Jaeger

(Född 1977)
Styrelseledamot sedan maj 2020
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt större aktieägare
Utbildning: Högskoleingenjör elektroteknik KTH, ekonomie magisterexamen Stockholms Universitet, Executive MBA Stockholms Universitet.
Tidigare erfarenhet: VD Tagehus Bad och Fritid, egen konsultverksamhet fastighets- och affärsutveckling, koncerncontroller Stockholms Stadshus AB, utvecklingschef Fastighetskontoret i Stockholm. Ägarrepresentant och adjungerad styrelsen i Fortum Värme, styrelseledamot i Medley Holding AB, styrelseledamot i Tagebad AB.
Övriga uppdrag: Affärsutvecklingschef Södra Stockholm, Atrium Ljungberg AB.
Antal aktier: 0

Bilder till media:

Hemsidan innehåller nedladdningsbara bilder.
Bilderna är tillgängliga i högupplöst format. Bilderna har tagits fram som en service till media och andra intressenter av vårt företag. Om du har frågor eller behöver någon annan bild kontakta oss via e-post till info@chromogenics.com.

Alla bilder och alla till dem anknutna rättigheter ägs uteslutande av ChromoGenics AB. Bildmaterial får användas för redaktionella ändamål och endast i icke-kommersiellt syfte. Bilderna på hemsidan får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från kommunikationsansvarig. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna.

IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter