Revisor

ChromoGenics externa revisor väljs årligen på årsstämman enligt aktiebolagslagen. Revisorn rapporterar till aktieägarna vid bolagsstämmor.

Nuvarande revisor

Grant Thornton valdes till revisor på årsstämman 15 maj 2019 för ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2020.

IR kontakt

Lars Ericsson
CFO & Head of Communications
+46 705 497 644
Email

  • co-fin-emh_logotyp

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter