Ledning

Leif Ljungqvist

(Född: 1953)
VD sedan augusti 2020
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet
Tidigare uppdrag: Chef för ICT-divisionen inom det svenska forskningsinstitutet RISE, styrelseordförande i Ynvisible Interactive Inc noterat på Toronto Stock Exchanges Venturelista och styrelseordförande i det tidigare listade Strand Interconnect AB
Antal aktier: 0

Lars Ericsson

(Född: 1957)
CFO & Kommunikationschef sedan jan 2019
Utbildning: Executive MBA Handelshögskolan Stockholm, Ekonomexamen Stockholms Universitet
Tidigare uppdrag: CFO Global Medical Investments GMI AB, Ekonomidirektör Svenska Kraftnät, Egen konsultverksamhet (CFO for interim)
Antal aktier: 2 000

Greger Gregard

(Född:1974)
Medgrundare & CTO sedan feb 2003
Utbildning: M.Sc., Master Thesis on electrochromics
Tidigare uppdrag: Avd. förfastatillståndetsfysik vid Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet, där han grundade ChromoGenics tillsammans med fem andra forskare. Sedan 2005 har han arbetat huvudsakligen med material- och produktutveckling och patent hos ChromoGenics
Antal aktier: 196

Johan Pettersson

(Född: 1972)
Produktionschef sedan augusti 2020
Utbildning: Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik med materialvetenskap, Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Produktionschef IMS Maskinteknik AB, Inköpschef Packsize Technologies AB och Kvalitets och miljöchef Bahco AB
Antal aktier: 1 000

Anders Pettersson

(Född 1965)
Försäljningschef sedan september 2020
Utbildning:
Tidigare uppdrag:
Antal aktier: 3 502

IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter