Ledning

Jerker Lundgren

(Född: 1964)
VD sedan maj 2018
Utbildning: M.Sc. Civil engineering, byggnad, Lunds tekniska universitet
Tidigare uppdrag: 20+ års erfarenhet inom bygg- och glasbranschen, inclusive projektledning. Grundare och VD för Skandinaviska Glassystem AB sedan 1994.
Antal aktier: 830 000 via bolaget Kreaktiv AB

Lars Ericsson

(Född: 1957)
CFO & Kommunikationschef sedan jan 2019
Utbildning: Executive MBA Handelshögskolan Stockholm, Ekonomexamen Stockholms Universitet
Tidigare uppdrag: CFO Global Medical Investments GMI AB, Ekonomidirektör Svenska Kraftnät, Egen konsultverksamhet (CFO for interim)
Antal aktier: 200 000

Greger Gregard

(Född:1974)
Medgrundare & CTO sedan feb 2003
Utbildning: M.Sc., Master Thesis on electrochromics
Tidigare uppdrag: Avd. förfastatillståndetsfysik vid Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet, där han grundade ChromoGenics tillsammans med fem andra forskare. Sedan 2005 har han arbetat huvudsakligen med material- och produktutveckling och patent hos ChromoGenics
Antal aktier: 19 576

Mårten Sonnerup

(Född: 1963)
Process och Kvalitetschef sedan feb 2019
Utbildning: Civ Ing, Chalmers, Jurist Sthlms Universitet
Tidigare uppdrag: Affärsområdeschef Autoliv, Avd. chef IP-ONLY, Operativ chef Kraftringen, Egen konsultverksamhet (Projektledning för interim)
Antal aktier: 0

IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter