Bolagsstämmor

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 äger rum i ChromoGenics lokaler, Söderforsgatan 1, Uppsala den 14 maj kl 10:00

Protokoll Årsstämma 2020
Kallelse till årsstämma 2020
Fullmakt
Årsredovisning 2019

Extra Bolagsstämma december 2019

Extra bolagsstämma äger rum den  18 december 2019 kl 10.00 i ChromoGenics lokaler på Söderforsgatan 1 i Uppsala.

Protokoll Extra bolagsstämma 19-12-18
Kallelse till Extra bolagsstämma 2019-12-18
Fullmakt

Extra Bolagsstämma augusti 2019

Extra bolagsstämma ägde rum den  7 augusti 2019 kl 10.00 vid advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala

Protokoll Extra bolagsstämma 2019-08-07
Kallelse till Extra bolagstämma 2019-08-07

Extra Bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma ägde rum den  18 juni 2019 kl 15.00 vid advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala

Protokoll Extra bolagsstämma 2019-06-18
Kallelse till Extra bolagsstämma 2019-06-18
Fullmakt
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagen
Årsredovisning 2018

Årsstämma 2019

Årstämma 2019 ägde rum vid Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala den 15 maj 2019 kl 14:00

Protokoll Årsstämma 2019
Kallelse till Årsstämma 2019
Årsredovisning 2018

Extra Bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma  ägde rum den 17 januari 2019 kl 13.00 vid advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala

Kallelse till Extra bolagsstämma 2019-01-17
Fullmakt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6)
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 8)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Årsstämma 2018

Årstämma 2018 i ChromoGenics AB (publ) ägde rum vid Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala den 16 maj 2018

Protokoll Årsstämma 2018
Kallelse till Årsstämma 2018
Årsredovisning 2017

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma ägde rum den 15 december 2017 vid Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Protokoll Extra bolagsstämma 15 dec 2017
Bilagor till protokoll Extra bolagsstämma 15 dec 2017
Revisorns yttrande
Årsredovisning 2016
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 i ChromoGenics AB (publ) hölls vid Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala den 10 maj 2017.

Protokoll årsstämma 2017
Årsredovisning 2016
Kallelse årsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma ägde rum den 12 januari 2017 på ChromoGenics huvudkontor, Ullforsgatan 15, Uppsala

Protokoll från extra bolagsstämma
Revisorsintyg
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 i ChromoGenics AB (publ) hölls vid ChromoGenics huvudkontor, Ullforsgatan 15, Uppsala den 20 juni 2016.

Protokoll från årsstämma 2016
Årsredovisning 2015
Kallelse till årsstämma 2016

IR Kontakt
Lars Ericsson
CFO & Head of Communications

Lars Ericsson

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter