Fastighetsfilm

Utöver våra solskyddsglas erbjuder vi även fastighetsfilm till våra kunder, bland annat säkerhetsfilm, solskyddsfilm, energifilm och designfilm. Våra kunder har hårda krav när det gäller miljö, säkerhet och energibesparingar. En passiv åtgärd, som både är miljövänlig och kostnadseffektiv, är underhållsfri fastighetsfilm. Fastighetsfilm är ett miljövänligt alternativ och har effekt under dygnets alla timmar.

Sol- och energifilm

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket är ett av Sveriges anrikaste bibliotek och ligger i Humlegården i Stockholm. Statens Fastighetsverk är driftansvarig för fastigheten och har till uppgift att förvalta den på bästa sätt. Verket försöker hela tiden att förbättra energi- och miljöstatus för sina fastigheter, där flertalet av fastigheterna är K-märkta. Därför blev sol- och energifilm optimalt för detta objekt, filmen installerades på de fönster där solinstrålningen innebär ökade energikostnader och arbetsmiljöproblem.

Sol- och säkerhetsfilm

Riddarhuset

Riddarhuset uppfördes mellan åren 1641 och 1674 som sammanträdeslokal och förvaltningscentrum för ridderskapet och adeln. Riddarhuset anses vara ett av norra Europas vackraste palats. En kombinerad sol- och säkerhetsfilm som reducerar 99% av den skadliga UV-strålningen installerades för att komma till rätta med värme- och blekningsproblem inne i fastigheten samt för att förebygga olyckor och skadegörelse genom uppsäkring av glasytor.

Den kombinerade sol- och säkerhetsfilmen är ett miljövänligt och energibesparande alternativ till traditionella solskydd. Den är dessutom underhållsfri.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter