Tjänsteerbjudande - vi följer kunden hela vägen

Energianvändningen är ofta fastighetsägarens största kostnad. Men det är även den kostnad där besparande åtgärder kan ge snabb effekt.

Energi och hållbarhet går hand i hand, därför innebär lägre energiförbrukning även minskad miljöpåverkan. ChromoGenics produkter minskar användningen av kylenergi genom att blockera oönskad solvärmeinstrålning innan det kommer in i byggnaden, vilket genererar ett stabiliserat inomhusklimat som anpassas efter årstid.

Med lång erfarenhet och kunskap av att leda och slutföra stora projekt har vi hög kompetens inom projektledning och hjälper kunden från idé till slutbesiktning.

Vi har stor kompetens inom företaget och erbjuder utöver våra produkter även service inom bland annat:

  • Rådgivning
  • Energiberäkningar

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter