Teknologi

technology-img1

Elektrokrom film – vår passion

Allt vi gör handlar om elektrokroma material. Många års banbrytande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet har resulterat i en unik patentportfölj som har lett till en internationellt ledande position inom elektrokroma material för ChromoGenics.

Vi är inte de enda som har stark tro på potentialen för elektrokroma material. Stephen Selkowitz, känd byggforskare på Lawrence Berkeley National Laboratory, USA ser elektrokrom film och glas som “den mest lovande teknologin för varierbar energikontroll i byggnader.”

technology-img2

Att låta atomerna jobba

Under senare år har vi utvecklat en elektrokrom film som har revolutionerat marknaden för dynamiska glas. Genom att använda en multilagerstruktur bestående av flera olika material mellan två plastfilmer, skapar vi en flexibel och lätt ConverLight folie som kan ändra mörkhetsgrad genom att lägga på en låg elektrisk spänning.

Dessutom använder folien inte elektricitet utom när mörkhetsgraden ändras. Det gör den mycket energieffektiv i jämförelse med andra teknologier för att reglera mörkhet. En elektronisk kontrollenhet kan reglera foliens mörkhetsgrad, antingen manuellt eller automatiskt, till exempel genom anslutning till ett sensornätverk.

Den här electrokroma filmen står i centrum i vår produkt ConverLight.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter