DYNAMISKA GLAS – SOLSKYDD NÄR DET BEHÖVS

ConverLight® Dynamic

DYNAMISKT SOLSKYDDSGLAS

Kontrollerbart värme- och ljusinsläpp

ConverLight® Dynamic ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet i byggnader. Den elektrokroma teknologin i våra smarta dynamiska solskyddsglas stoppar solvärmen innan den ens tar sig in i byggnaden. Vår dynamiska lösning anpassar soltransmittansen beroende på förutsättningar som exempelvis tid på dygnet, utomhustemperatur och fönstrets läge. Effekten blir att fönstret stänger ute solvärmen då det är varmt och släpper in solvärmen när det är kallt för att på så vis reglera inomhuskomforten.

Den elektrokroma folie vi utvecklat har revolutionerat marknaden för dynamiska solskyddsglas. Genom att använda en multilagerstruktur mellan två plastfilmer, skapar vi en flexibel och lätt ConverLight® folie. En elektronisk styrenhet reglerar foliens ton och soltransmittans automatiskt, till exempel genom anslutning till ett sensornätverk. Genom att en låg elektrisk spänning läggs på den elektrokroma folien regleras soltransmittansen och tonen diskret.
Eftersom folien endast använder elektricitet då tonen förändras är den mycket energieffektiv. Vi erbjuder även helt självförsörjande dynamiska glas som drivs av integrerade solceller. Vi har miljön i åtanke under produktens hela livscykel och en miljövarudeklaration framtagen där miljöpåverkan av produkten säkras.

ConverLight® Dynamic 65 & 75

ConverLight glaslaminat finns i två versioner. ConverLight 65 och ConverLight 75. ConverLight65 glaset har en transmittans på 65% i sitt ljusaste läge och blockerar upp till 90% av solvärmelasten i sitt mörka läge. ConverLight75 glaset har en transmittans på 75% i sitt ljusaste läge och blockerar upp till 80% av solvärmelasten i sitt mörka läge. ConverLight 65 ger större värmeblockering och ConverLight 75 ger högre ljustransmittans och bättre estetik. Bägge versionerna fungerar dock väl i alla situationer.
Folien levereras som laminerat glas eller isolerglas med två, tre eller fyra glas. Spacers och gas väljs enligt önskad funktion, behov och krav. ConverLight dynamiska glas kan kombineras med många olika funktioner som laminerat skyddsglas, brandskyddsglas, säkerhetsglas, ljudreducerande glas, anti-kondensglas, självrengörande glas, extra klart glas etc.
Det är möjligt att skräddarsy lösningar enligt förutsättningarna för en aktuell installation då ConverLight alltid levereras med ConverLight Control Unit (CCU) som enkelt kopplas till ett styr- eller automationssystem. Anslut till befintlig byggnadsautomation eller våra flexibla kontroll- och molnlösningar, ChromoGenics Control System (CCS) och ChromoGenics Cloud (CC).

Teknisk specifikation

Converlight Dynamic

BOSTADSHUS, UPPSALA, SVERIGE
Åke Sundvall Byggnads AB
220 m2 | ConverLight® Dynamic

VÄRLDENS BÄSTA FASADGLAS - ConverLight® Paragon

Ett extremt transparent dynamiskt solskyddsglas med värden som en husvägg vad gäller isolering mot kyla, värme och buller. Sätter en ny standard för världens fasadglas, förstärker komfort och minskar klimatpåverkan.

  • Ljustransmission på nära 60% i 4-glas kassett
  • Blockerar upp till 90% av solenergin
  • Väldsledande kyl- och värmeisolervärdet 0,33 W/m2K
  • Antikondensskydd
  • Låg global uppvärmning ner till 8 2eq/m2

VÄRLDSUNIKT DYNAMISKT SOLCELLSDRIVET FÖNSTER - ConverLight® AW

En klimatsmart solskyddslösning med full tillgång till dagsljus och utsikt. Vårt självförsörjande dynamiska glas drivs av en solcell integrerad i fönsterbågen och kräver inget automationssystem.
Samma unika egenskaper som ChromoGenics andra produkter gällande ljudlöshet och automatisk optimering av solskydd. Kan kombineras med samtliga av ChromoGenics dynamiska solskyddsglas och installeras lika enkelt som ett vanligt fönster.

  • Självförsörjande och självreglerande
  • Dynamiska glas
  • Passar både för nyproduktion och renoveringsprojekt
  • Inga extra drift- eller underhållskostnader
Runt AW 500x388

Ett unikt glaslaminat

ConverLight folien är laminerad mellan PVB-folier och två härdade glas, vilket håller den väderskyddad. ConverLight glaslaminat och isolerglas kan levereras i många olika former som rektangel, triangel, polygon, rund eller ellips och är den enda kommersiellt tillgängliga elektrokroma produkten som även kan levereras i böjda former, detta tack vare foliens flexibilitet. Finns tillgängliga i dimensioner upp till 1550×4400 mm med tjocklek 10-22 mm.
Förutom de dynamiska egenskaperna är enda skillnaden mellan ConverLight och vanligt dynamiskt glas en tvåpolig kabel ansluten till laminatet, vilket ger många funktionella och logistiska fördelar.

ConverLight Control Unit

Glasens dynamiska egenskaper kontrolleras med en patenterad styralgoritm som är steglös mellan ljust och mörkt läge, vilket resulterar i en mjuk och behaglig övergång. Omställning av glasen är märkbar inom ett par minuter och full omställning sker inom cirka 20-40 min beroende på glasets storlek och temperatur. Efter fullständig omställning kräver glasen ingen drivspänning. ConverLight Control Unit (CCU) är liten och enkel att integrera i vägg, undertak eller kopplingsbox.

ChromoGenics Control System

ChromoGenics Control System (CCS) kontrollerar upp till fyra zoner (fler som tillval). Varje zon styrs automatiskt av batteri-fria och trådlösa ljussensorer vilket gör att man undviker kabeldragning och åverkan på fasad eller tak. Levereras färdigmonterad och konfigurerad, vilket gör CCS enkel att installera. Den kan överstyras eller kommunicera med annan byggnadsautomation via Ethernet och MODBUS TCP/IP.

ChromoGenics Cloud

ChromoGenics Cloud (CC) är en web-baserad portal-tjänst där gränssnittet är anpassat per behörigheter för driftpersonal, fastighetsägare, hyresgäster etc. En kartöversikt visar var samtliga fastigheter är belägna och inkluderar larm samt statistik. Fastighetssidan visualiserar funktioner, zoner, sensorer och larm, vilket möjliggör specifik distansövervakning av fastigheten. Distansövervakning kan skötas av antingen ägare, tredjeparts leverantör eller ChromoGenics om så önskas. Anslutningen sker automatiskt med internetuppkoppling till CCS.

Teknisk specifikation CCSTeknisk specifikation CCU

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter