Teknologi

electrochromic film

Elektrokroma material är vår passion

Användningen av elektrokroma material är en stor del av vårt DNA som företag. Många års banbrytande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet har resulterat i en unik patentportfölj som har lett till en internationellt ledande position inom elektrokroma material för ChromoGenics.

Vi är inte de enda som har stark tro på potentialen för elektrokroma material. Stephen Selkowitz, känd byggforskare på Lawrence Berkeley National Laboratory, USA ser elektrokrom film och glas som “den mest lovande teknologin för varierbar energikontroll i byggnader.”

Att låta atomerna jobba

Under senare år har vi utvecklat en elektrokrom folie som har revolutionerat marknaden för dynamiska glas. Genom att använda en multilagerstruktur mellan två plastfilmer, skapar vi en flexibel och lätt ConverLight® folie som diskret kan förändra tonen genom att lägga på en låg elektrisk spänning.

Dessutom använder folien elektricitet endast när tonen förändras. Det gör den mycket energieffektiv i jämförelse med andra teknologier för att reglera tonen. En elektronisk styrenhet kan reglera foliens ton, antingen manuellt eller automatiskt, till exempel genom anslutning till ett sensornätverk.

Ett unikt glaslaminat

ConverLight folien är laminerad mellan PVB-folier och två härdade glas, vilket håller den väderskyddad. Eftersom ConverLight folien är flexibel, kan ChromoGenics som enda leverantör i världen, erbjuda böjda elekrokroma glas. Förutom de dynamiska egenskaperna är enda skillnaden mellan ConverLight och vanligt glas en tvåpolig kabel ansluten till laminatet, vilket ger många funktionella och logistiska fördelar.

ConverLight® Dynamic kan fås i två utföranden, ConverLight65 och ConverLight75. ConverLight65 glaset har en transmittans på 65% i sitt ljusaste läge och blockerar upp till 90% av solvärmelasten i sitt mörka läge. ConverLight75 glaset har en transmittans på 75% i sitt ljusaste läge och blockerar upp till 80% av solvärmelasten i sitt mörka läge.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra nyheter